Volkshuisvesting Arnhem Vivare Woonstichting Valburg Portaal Bastion Wonen
Deelnemende woningcorporaties:Klachtencommissie Woningcorporaties Arnhem

Klachtencommissie Woningcorporaties Arnhem

Klachtencommissie Woningcorporaties
Arnhem
Logo Klachtencomissie Woningcorporaties Arnhem Logo Klachtencomissie Woningcorporaties Arnhem Logo Klachtencomissie Woningcorporaties Arnhem

Klachtencommissie Woningcorporaties Arnhem

Postbus 72

6800 AB  Arnhem

 

Telefoon: 085 - 130 59 23

e-mail: secretariaat@klachtencommissiearnhem.nl

Baston Wonen

Portaal

Woonstichting Valburg

Vivare

Volkshuisvesting Arnhem

Woningstichting Heteren

De regionale Klachtencommissie
Woningcorporaties Arnhem zoekt nieuwe leden <klik hier>
De regionale Klachtencommissie
Woningcorporaties Arnhem zoekt nieuwe leden <klik hier>

In de Woningwet is geregeld dat iedere corporatie bij een klachtencommissie is aangesloten. De commissie kan een klacht gegrond of ongegrond verklaren (en soms zelfs niet-ontvankelijk). Als een klacht gegrond is, brengt de commissie een advies uit aan de bestuurder van de corporatie/verhuurder.  Dat advies is bindend.


De Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie. De leden hebben geen banden met een van de aangesloten corporaties en zijn niet betrokken bij een van de corporaties.

De Klachtencommissie voor de Woningcorporaties in de regio Arnhem behandelt klachten van huurders, kandidaat-huurders of voormalige huurders van een aangesloten corporatie (verhuurder). Ook huurdersorganisaties kunnen bij deze commissie terecht. Op deze website vindt u ook het klachtenreglement.

Welke verhuurders zijn aangesloten bij deze klachtenregeling, ziet u aan de hand van de logo’s van de verhuurders.

Voorwaarde is wel dat iemand die een klacht wil indienen, deze klacht eerst bij de verhuurder heeft ingediend.

De klacht wordt ingediend bij voorkeur door middel van het invulformulier op deze website, maar het kan ook schriftelijk per post (gericht aan Postbus 72, 6800 AB Arnhem) of per e-mail (aan: secretariaat@klachtencommissiearnhem.nl).

Over het verloop van de procedure kunt u telefonisch informatie opvragen bij de Secretaris van de Klachtencommissie. Eventueel kan zij bij het opstellen van een klacht behulpzaam zijn.  (tel. 085 130 59 23).

In beginsel wordt er ‘hoor en wederhoor’ toegepast, dat wil zeggen dat verhuurder ook mag vertellen hoe deze tegen de klacht aankijkt. Meestal wordt er een mondelinge behandeling gehouden.

Als u het niet eens bent met het oordeel van de commissie over een gedraging van uw verhuurder of als uw verhuurder niet is aangesloten bij deze (of een andere) klachtenregeling, kunt u ook een klacht indienen bij de Huurcommissie.

In de Woningwet is geregeld dat iedere corporatie bij een klachtencommissie is aangesloten. De commissie kan een klacht gegrond of ongegrond verklaren (en soms zelfs niet-ontvankelijk). Als een klacht gegrond is, brengt de commissie een advies uit aan de bestuurder van de corporatie/verhuurder.  Dat advies is bindend.


De Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie. De leden hebben geen banden met een van de aangesloten corporaties en zijn niet betrokken bij een van de corporaties.

De Klachtencommissie voor de Woningcorporaties in de regio Arnhem behandelt klachten van huurders, kandidaat-huurders of voormalige huurders van een aangesloten corporatie (verhuurder). Ook huurdersorganisaties kunnen bij deze commissie terecht. Op deze website vindt u ook het klachtenreglement.
Welke verhuurders zijn aangesloten bij deze klachtenregeling, ziet u aan de hand van de logo’s van de verhuurders.
Voorwaarde is wel dat iemand die een klacht wil indienen, deze klacht eerst bij de verhuurder heeft ingediend.
De klacht wordt ingediend bij voorkeur door middel van het invulformulier op deze website, maar het kan ook schriftelijk per post (gericht aan Postbus 72, 6800 AB Arnhem) of per e-mail (aan: secretariaat@klachtencommissiearnhem.nl).
Over het verloop van de procedure kunt u telefonisch informatie opvragen bij de Secretaris van de Klachtencommissie. Eventueel kan zij bij het opstellen van een klacht behulpzaam zijn.  (tel. 085 130 59 23).
In beginsel wordt er ‘hoor en wederhoor’ toegepast, dat wil zeggen dat verhuurder ook mag vertellen hoe deze tegen de klacht aankijkt. Meestal wordt er een mondelinge behandeling gehouden.
Als u het niet eens bent met het oordeel van de commissie over een gedraging van uw verhuurder of als uw verhuurder niet is aangesloten bij deze (of een andere) klachtenregeling, kunt u ook een klacht indienen bij de Huurcommissie.
In de Woningwet is geregeld dat iedere corporatie bij een Klachtencommissie is aangesloten. De commissie kan een klacht gegrond of ongegrond verklaren (en soms zelfs niet-ontvankelijk). Als een klacht ge
grond is, brengt de commissie een advies uit aan de bestuurder van de corporatie/verhuurder.  Dat advies is bindend.
De Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie. De leden hebben geen banden met een van de aangesloten corporaties en zijn niet betrokken bij een van de corporaties.

De Klachtencommissie voor de Woningcorporaties in de regio Arnhem behandelt klachten van huurders, kandidaat-huurders of voormalige huurders van een aangesloten corporatie (verhuurder). Ook huurdersorganisaties kunnen bij deze commissie terecht. Op deze website vindt u ook het klachtenreglement.

Welke verhuurders zijn aangesloten bij deze klachtenregeling, ziet u aan de hand van de logo’s van de verhuurders.

Voorwaarde is wel dat iemand die een klacht wil indienen, deze klacht eerst bij de verhuurder heeft ingediend.

De klacht wordt ingediend bij voorkeur door middel van het invulformulier op deze website, maar het kan ook schriftelijk per post (gericht aan Postbus 72, 6800 AB Arnhem) of per e-mail
(aan: secretariaat@klachtencommissiearnhem.nl).

Over het verloop van de procedure kunt u telefonisch informatie opvragen bij de Secretaris van de Klachtencommissie. Eventueel kan zij bij het opstellen van een klacht behulpzaam zijn.
(tel. 085 130 59 23).

In beginsel wordt er ‘hoor en wederhoor’ toegepast, dat wil zeggen dat verhuurder ook mag vertellen hoe deze tegen de klacht aankijkt. Meestal wordt er een mondelinge behandeling gehouden.

Als u het niet eens bent met het oordeel van de commissie over een gedraging van uw verhuurder of als uw verhuurder niet is aangesloten bij deze (of een andere) klachtenregeling, kunt u ook een klacht indienen bij de Huurcommissie.
Over de Klachtencommissie Woningcorporaties Arnhem

Klachtencommissie Woningcorporaties Arnhem

Postbus 72

6800 AB  Arnhem

 

Telefoon: 085 - 130 59 23

e-mail: secretariaat@klachtencommissiearnhem.nl

Klachtencommissie Woningcorporaties Arnhem

Postbus 72

6800 AB  Arnhem

 

Telefoon: 085 - 130 59 23

E-mail: secretariaat@klachtencommissiearnhem.nl

Baston Wonen

Portaal

Woonstichting Valburg

Vivare

Volkshuisvesting Arnhem

Woningstichting Heteren